STOJIMO UZ SVOJE KLIJENTE

Politika privatnosti

Odnos između advokata i klijenta temelji se na povjerenju! Sloboda međusobnog izbora i međusobno povjerenje između advokata i klijenta osnovne su pretpostavke za prihvatanje i trajanje i za uspješnu pripremu i organizaciju zastupanja. Advokat može da se prihvati zastupanja samo kada je to od njega zatraženo, ili kada mu je zastupanje dodijeljeno odlukom nadležnog organa.

Advokat slobodno odlučuje da li će se prihvatiti zastupanja.

Na donošenje odluke o zastupanju ne smiju uticati razlike među strankama s obzirom na pol, rasu, nacionalnost, jezik, vjeru, politička i druga ubjeđenja, porijeklo, društveni položaj, političku i ekonomsku moć,imovno stanje i stranačku pripadnost.

Vaše povjerenje je naša briga i naša tajna!