Vaš pravni partner u borbi za pravdu.

Višegodišnji rad u oblasti prava rezultat su mog odličnog poznavanja pravnog sistema Crne Gore, zajedno sa njegovim prednostima i manama.

Saznaj više

Zašto pomažemo u legalizaciji?

Kako ne biste došli u situaciju da vaš objekat bude porušen, pritom da budete kažnjeni, prepuštite nama da riješimo vaš problem u vezi legalizacije objekta jer legalizovanjem objekta dobijate uklapanje objekta u urbanističke planove u skladu sa zakonom, možete ga osigurati kod neke od osiguravajućih kuća i na taj način obezbijediti naknadu štete u slučaju da se nešto neželjeno desi (krađa, oštećenja i slično), dok za legalizovan objekat ćete u slučaju prodaje dobiti više novca nego u slučaju da nije legalizovan.

Legalizovanjem objekta vaša nekretnina može učestvovati u pravnom prometu, možete je iznajmiti sa ugovorom ili je dati u nasljedstvo, a može služiti i kao kolateral za hipotekarni ili neki drugi kredit kod poslovnih banaka.

Zakon o zaštiti ljudskih prava

Ovim zakonom uređuju se nadležnost, ovlašćenja, način rada i postupanje Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore, a sve u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, zakonom, potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, kao i druga pitanja od značaja.

Svako ko smatra da mu je radnjom ili nepostupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, lokalne uprave, javnih sluzbi i drugih nosioca javnih ovlašćenja, povrijedjeno neko pravo zajemčeno Ustavom i zakonom, svoj problem može povjeriti našem timu kako bi na bezbjedan način bio postignut cilj ostvarenja tog prava.

Više...

Ovim zakonom uređuju se nadležnost, ovlašćenja, način rada i postupanje Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore, a sve u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, zakonom, potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, kao i druga pitanja od značaja.

Svako ko smatra da mu je radnjom ili nepostupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, lokalne uprave, javnih sluzbi i drugih nosioca javnih ovlašćenja, povrijedjeno neko pravo zajemčeno Ustavom i zakonom, svoj problem može povjeriti našem timu kako bi na bezbjedan način bio postignut cilj ostvarenja tog prava.

Korporativno i komercijalno pravo

Advokatska kancelarija Nišavić svojim klijentima pruža pomoć kako prilikom pokretanja biznisa tako i prilikom redovnog poslovanja, a takođe pruža sveobuhvatno pravno savjetovanje i zastupanje svojih klijenata u oblastima:

- Osnivanje privrednih društava, akcionarskih društva, ustanova i organizacija
- Osnivanje predstavništva stranog pravnog lica
- Promet i promjene kapitala društva
- Prenos udjela u društvu
- Promjene i registracija statusnih promjena
- Sastavljanje komercijalnih ugovora (kupoprodajni ugovori, ugovori o pružanju usluga i dr.)
- Zajednička ulaganja
- Usklađivanje s važećom zakonskom regulativom

Više...

Advokatska kancelarija Nišavić svojim klijentima pruža pomoć kako prilikom pokretanja biznisa tako i prilikom redovnog poslovanja, a takođe pruža sveobuhvatno pravno savjetovanje i zastupanje svojih klijenata u oblastima:

- Osnivanje privrednih društava, akcionarskih društva, ustanova i organizacija
- Osnivanje predstavništva stranog pravnog lica
- Promet i promjene kapitala društva
- Prenos udjela u društvu
- Promjene i registracija statusnih promjena
- Sastavljanje komercijalnih ugovora (kupoprodajni ugovori, ugovori o pružanju usluga i dr.)
- Zajednička ulaganja
- Usklađivanje s važećom zakonskom regulativom

Informacione tehnologije

Zahvaljujući naprednom savremenom sistemu informacionih tehnologija, nošeni uporedo s vremenom, a klijentima iz inostranstva ostvarujemo kontakt putem informacionih tehnologija.

Više...

Zahvaljujući naprednom savremenom sistemu informacionih tehnologija, nošeni uporedo s vremenom, a klijentima iz inostranstva ostvarujemo kontakt putem informacionih tehnologija.

Naše ostale pravne usluge

Zastupanje u oblasti:

Krivičnog prava
Građanskog prava
Upravnog prava
Radnog prava
Porodičnog prava
Nasljednog prava
Obligacionog prava
Prekršajnim postupcima

Više...

Zastupanje u oblasti:

Krivičnog prava
Građanskog prava
Upravnog prava
Radnog prava
Porodičnog prava
Nasljednog prava
Obligacionog prava
Prekršajnim postupcima

MILOJE NIŠAVIĆ

ADVOKAT

Advokat Miloje Nišavić iz Budve, oženjen, otac dvoje djece. Moja porodica je moj oslonac, snaga i inspiracija, a moj rad u pravu duboko je ukorijenjen u vrijednostima koje zajedno gradimo.

Moj put u svijet prava započeo je nakon završene osnovne i srednje škole, kada sam odlučio da upišem pravni fakultet. Sa posvećenošću i predanošću, uspješno sam okončao svoje studije u roku.

Pročitaj više

Lista naših usluga

VIZIJA NAS ČINI ONIM KAKVI JESMO

U nastavku možete pročitati listu svih usluga koje pružamo, te informacije o svakoj kako bi jasno znali koju vrstu pomoći možete očekivati od nas.

Neke slike iz galerije

Pogledajte neke slike iz naše galerije i uvjerite se u kvalitet rada!

Budite slobodni i pošaljite nam Vaše upite

U nastavku Vas Molimo da ispunite prazna polja Vašim informacijama, te nam se obratite sa bilo kojom vrstom pravnom problema a kojeg možemo da riješimo. Želimo pomoći!